banner

Greška
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
Štampa

Namaz u strahu

on . Posted in Sunnet

Ocjene članaka
LošDobar 
bismillah wallpaper 6 600x305
Namaz u strahu (salatul-havf) propisan je kao namaz u toku borbe, a način njegovog obavljanja spomenut je u Kur'anu:  
"Kada ti budeš među njima i budeš zajedno namaz obavljao, neka jedni s tobom namaz obavljaju i neka svoje oružje uzmu; i dok budete obavljali namaz neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili namaz pa neka i oni obave namaz sa tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni..."  (Prijevod značenja, En-Nisa, 102)
 
Od Ibn Omera se prenosi: "Bio sam sa Poslanikom, sallaAlahu 'alejhi ve sellem, u pohodu prema Nedždu, pa smo se susreli sa neprijateljem, te smo zauzeli položaje prema njima.
 
Zatim je ustao Poslanik, sallaAlahu 'alejhi ve sellem, da klanjamo, te je ustala jedna grupa i klanjala sa njim, a druga je bila okrenuta prema neprijatelju.
 
S prvom je klanjao jedan rekat (a drugi rekat su klanjali sami), a potom su se povukli na mjesto onih koji nisu klanjali, a ovi su došli na mjesto njih i klanjali sa njima jedan rekat. Zatim je on, sallaAlahu 'alejhi ve sellem, predao sellam, a oni su ustali i svako za sebe klanjao još jedan rekat."  (Hadis bilježi Buhari, br. 942)
 
Ako se neprijatelj ne nalazi u pravcu K'abe, jedna skupina će klanjati sa imamom, jedan ili dva rekata zavisno od toga da li je namaz dvorekatni ili četvoro rekatni, a potom će ga napustiti i sami upotpuniti namaz. Nakon što oni završe i stanu nasuprot neprijatelja, doći će druga skupina, a imam koji ih je čekao na namazu klanjat će s njima ono što mu je ostalo od namaza, te će oni, nakon njegovog selama, upotpuniti svoj namaz. Ako se neprijatelj nalazi u pravcu K'abe, svi će klanjati zajedno, ali će na sedždu za imamom ići samo prva skupina, dok će druga pratiti neprijatelja. Kad se opni vrate sa sedžde, tek tada će druga skupina ići na sedždu, i tako cijeli namaz.
 
Ima još nekih oblika namaza u strahu.
 
Kada se strah još više pojača i bojni redovi se poremete, svako će klanjati onako kako može: jašući okrenut u pravcu K'abe ili ne, idući, spuštajući se na ruku i sedždu koliko mogne. Ruknovi koje ne mogne obaviti spadaju s njega. 
 
Izvor: 'Namaz u Islamu'  / str:140-141

Lajkajte nas na Facebooku