Browsing: Akida

Islam. Akida – vjerovanje muslimana. Tekstovi iz islamske akide.

Haridžije su opasniji po ovaj ummet od samih nevjernika i to po neredu kojeg čine…

Čuvari Džehennema su nekoliko meleka, koji su veoma ogromna i oštra stvorenja, ne suprostavljaju se…

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah., je rekao: ”Allahovi miljenici, evlije, su bogobojazni vjernici, kao što Uzvišeni…