Uzroci smutnje i nereda: Pokvarenost učenjaka, kadija i daijja

Svaki učenjak koji zavoli dunjaluk i dadne mu prednost nad Ahiretom, mora u svojim fetvama, presudama i prenošenju znanja iznijeti neistinu o Allahu Uzvišenom, jer mnogi propisi Allahove, dželle šanuhu, vjere se ne poklapaju s prohtjevima i željama ljudi, a naročito sa željama vlastodržaca koji slijepo slijede svoje strasti. Takvi ne mogu ostvariti svoje želje … Continue reading Uzroci smutnje i nereda: Pokvarenost učenjaka, kadija i daijja