Ahkam-ul Kur’an (Tefsir ajeta koji govore o propisima) od uvaženog šejha Abdul Aziza Merzuka at Tarifija hafizehullah. Šejh Tarifi u ovom djelu od pet tomova tefsiri ajete iz kojih izvlači šerijatske propise. U prvom djelu serijala govori o postavljanju halife (namjesnika) na zemlji.

 

Share.

Comments are closed.