Browsing: Hadis

„Doista su učenjaci nasljednici poslanika, a poslanici nisu ostavili u naslijeđe ni dinare ni dirheme,…

Ovaj hadis je jako važan, zato što pojašnjava kompletnu vjeru. Kaže Poslanik, sallAllahu alejhi we…

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri…