Imam Darekutni, rahimehullah, u svom Sunenu bilježi predaju od imama Vekia ibn Džerraha koji kaže: „Ehlu sunne navode ono što je u njihovu korist i ono što nije, dok sljedbenici strasti navode samo ono što je u njihovu korist.“

Dosta često određeni učenjak dozvoli kakvu stvar pod određenim uvjetima, a potom dođu oni koji od njega uzmu njegove početne riječi: „dozvoljeno je…“ ali u potpunosti ostave i zanemare zadnji dio njegovih riječi: „ali pod uvjetima…“

Jedan od takvih slučajeva jeste i fetva šejha Midhata Alu Ferradža, rahimehullah, o dozvoli učestvovanja u izborima i demokratskim procesima. Međutim šejh je za dozvoljenost takvog postupka naveo nekoliko uvjeta koje oni koji navode imena šejhova koji su dozvolili glasanje uopšte i ne spominju. Naime, nakon što je šejh Midhat u svom djelu „Suština demokratije“ pojasnio svoj stav o demokratiji i spomenuo svoj stav da je dozvoljeno glasati, šejh je nakon toga spomenuo zasebno poglavlje o uvjetima i pravilima, kojeg u cijelosti prenosimo:

Pravila učestvovanja u demokratskim procesima:

1 Vjerovanje, riječima, djelima i ubjeđenjem da je obaveza zanijekati demokratiju, te da je demokratija jedan od oblika vesena i taguta savremenog doba jer počiva na suđenju mimo onoga što je Allah objavio i potpunom odvacivanju propisa islamskog šerijata.

2 Demokratija nikada ne može biti put niti vrata putem kojih će se vratiti islam, već je samo polje i mejdan za sučeljavanje predvodnika zablude i glavešina fesada.

3 Odricanje od svakoga ko poziva demokratiji ili prijateljuje u njeno ime, shodno mogućnostima i uslovima, ukoliko pod demokratijom cilja na odbijanje Allahova suda i prihvatanje ljudskog suda
.
4 Obaveza je ne učestvovati i biti nezadovoljan bilo kojim sudom ili zakonodavstvom koje je oprečno islamskom šerijatu i njegovim propisima, uz ispoljavanje negiranja i odricanja od njega (tj suda i zakonodavstva oprečnog šerijatu).

5 Ne učestvovanje islamskih predvodnika (tj šejhova i daija) u ovom procesu kako njihove greške ne bi išle na račun islama i muslimana i kako bi uvijek ostali blistavi primjer svijetloj istini.

6 Pridržavati se fikhskih pravila i voditi računa o usluskim temeljima uz detaljno istraživanje temelja i ogranaka islamske politike kako ne bi došlo do brkanja u shvatanjima pa da se na osnovu toga poremeti vaga ljubavi i mržnje kod opšte mase ummeta.

7 Vjerovati u kategoričnost zabranjenosti demokratije te da je to od opće poznatih stvari u vjeri i da je ono što dozvoljava učestvovanje u njenom procesu darura (nužda) i velika potreba ummeta za borbom protiv kufra i nifaka na svaki šerijatom dozvoljen način i na svakom polju radi umanjivanja zla i šera i radi pripreme terena za daije tevhida i mudžahide kako bi se islam povratio i kao vjera i kao šerijat i kako bi se ponovo uspostavio hilafet po menhedžu poslanstva.

8 Ne negirati onima koji se klone puta demokratije i drže se puta tevhida i borbe protiv širka, i slijede put odgajanja muslimana na odricanju od taguta i njegovih obožavaoca. Isto tako ne odricati se onih koji slijede put džihada pridržavajući se šerijatskih pravila.

9 Objedinjavanje snage i napora sa svim islamskim pokretima i ići zajedno naprijed podržavajući međusobno jedni druge a ne mrzeti se i sukobljavati međusobno.

10 Okititi se terbijetom (odgojem), akidom i imanskim ponosom uz srčano distanciranje od predvodnika i simobola fesada, zuluma i nemorala. (Završen govor šejha Midhata)

fb/idrizbilibani.official

Share.

Comments are closed.