Pitanje:
Kakav je propis ako se žena sama vozi u autu sa strancem koji joj nije mahrem, želeći stići u grad, i kakav je propis ako se vozi skupina žena sa jednim vozačem?
 
Odgovor: Nije dozvoljeno da se žena sama vozi sa vozačem koji joj nije mahrem, jer to ulazi u propis osamljivanja. Preneseno je od Poslanika, sallAllahu alejhi ve selem, da je rekao: “Neka se ne osamljuje čovjek sa ženom jer je šejtan s njima treći.”
 
Međutim, ako s njima ima još jedan čovjek, ili više njih, ili još jedna žena, ili više njih, u tome nema smetnje ako nema drugog načina, zato što nije osamljivanje ako ih je troje ili više. Ovaj propois ne važi i za putovanje žene bez mahrema, jer je Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, rekao: “Neka ne putuje žena bez mahrema.” (Muttefekun alejhi). Nema razlike između putovanja zrakom, zemljom ili morem.
 
————————————————————————-
Odgovorio: Šejh Ibn Baz, rahimehullah
 
El-fetavel-džami’a lil-mer’etil-muslime
Share.

Comments are closed.