Neki čovjek je došao imamu Maliku i upitao odakle da obuče ihram (radi obavljanja hadža ili umre). Imam Malik mu reče:

„Obuci na mjestu na kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obukao ihram“.

Čovjek je opet ponovio svoje pitanje a imam Malik mu je isto odgovorio. Čovjek potom reče:

„A šta ako obučem ihram prije toga“ (tj prije mjesta na kojem ga je oblačio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek je mislio da će tim postupkom imati veću nagradu)?

„Nemoj, jer se bojim fitne po tebe“ – odgovori imam Malik.
„A kakve fitne u tome ako par kilometara ranije obučem ihram“ – reče čovjek.

„Ima li veće fitne od toga da smatraš kako si ti pretekao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u dobrom djelu kojeg on nije uradio, i da smatraš kako je tvoj odabir tebi bolji od odabira Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tebi“ – odgovori mu imam Malik. (Mevahibul Dželil 3/40)

Ove riječi imama Malika i danas upućujemo onima koji praktikuju u vjeri ono što što nije praktikovao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Vi koji još uvijek praktikujete mevlud, ima li veće fitne po vas od toga da smatrate da ste pretekli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u dobru kojeg on nije uradio niti oporučio?!

Vi koji praktikujete zajednički zikr i dove, tehvide, učenje Kur’ana na groblju i ostale novotarije, ima li veće fitne po vas od toga da smatrate da ste pretekli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u dobru kojeg on nije uradio niti oporučio?!

Vi kojih ovih dana organizujete Ajvatovicu, ima li veće fitne po vas od toga da smatrate da ste pretekli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u dobru kojeg on nije uradio niti oporučio?!
Da, nije za vrijeme Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila ajvatovica, ali se desio ne jedan nego hiljade većih kerameta, od kojih je i keramet birke na Bedru, najvažnije bitke u historiji islama za sve muslimane a ne samo za muslimane Bosne. Pored toga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije obilježavao taj dan niti slao defile konjanika ka Bedru, niti organizovao vojni orkestar, niti držao govor na dan Bedra.

Obilježavanje nekog vremena, dana, ili mjesta jeste Allahovo pravo i Njegov odabir vjernicima. Stoga je u velikoj fitni onaj ko smatra da je njegov odabir samom sebi u vjeri bolji od odabira Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, njemu.

Istinu su rekli učenjaci kada kažu da je novotarija draža Iblisu od velikog grijeha, jer čovjek koji čini veliki grijeh je svjestan da griješi i za nadati se je da će se jednog dana pokajatai. Ali onaj ko čini novotariju on misli da se time približava Allahu pa kako će se takav pokajati?!

Prof. Idriz Bilibani

fb/idrizbilibani.official

Share.

Comments are closed.