Browsing: ljubav prema Allahu

– Učenje Kur’ana sa razmišljanjem i razumijevanjem njegovog značenja; – Približavanje Allahu nafilama, nakon što…