Požurivanje plodova da’weta je jedan od najvećih sebeba skretanja daije sa ispravnog puta u potrazi za drugim putem. U hadisu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je došlo da će na Sudnjem danu doći neko od poslanika a sa njim neće biti ni jedan od sljedbenika. Takođe, u suri Jasin Uzvišeni spominje da je poslao tri poslanika u jedno naselje. Pored toga nije im povjerovao osim jedan čovjek:
Subbhanallah, veći broj poslanika nego li sljedbenika.

Neostvarivanje željenog cilja ne znači neispravnost puta koji se slijedi. Stoga je obaveza da put koji se slijedi bude ispravan a nije obaveza ostvariti cilj (tj odazov ljudi).

Skretanje sa ispravnog puta u želji da se ljudi odazovu jeste greška u koju upadaju daije. Želeći da im se ljudi odazovu traže nove metode koje su neispravne.

Ustrajnost Nuha, alejhis-salatu ves-selam, na istini, pored malog broja onih koji su se odazvali i dugog vremenskog erioda, treba biti dokaz ustrajnosti daijama na istini.

Šejh Abdul Aziz et – Tarifi.

https://www.facebook.com/idrizbilibani.official/

 

Share.

Comments are closed.