Islam je vjera sredine a i menhedž ehli sunneta jeste menhedž sredine, bez ekstremnog pretjerivanja i bez zabludjelog popuštanja. Stoga kako god upozoravamo na novotariju irdža’ isto tako upozoravamo na novotariju pretjerivanja, a posebno u meseli tekfira koja je danas prisutna.

Kaže šejh Suljeman el Ulvan, Allah ga sačuvao, o onima koji se bez znanja upuštaju u meselu tekfira: “Kada bi ga upitao o ženi kojoj su prošli uobičajeni dana hajza a ona i dalje ima krv, ne bi ti dao fetvu. Nisi u stanju da daš fetvu o hajzu a izdaješ fetve o tekfiru muslimana i njihovom izvođenju iz vjere.

Vidiš neke ljude kako su suzdržani od izdavanja fetvi o namazu, ali nisu suzdržani od izdavanja fetvi kojima se muslimani izvode iz okrilja islama.

fb/idrizbilibani.official

Share.

Comments are closed.