U objavi se spominje da Allah u tri slučaja objavljuje rat čovjeku:

1. Kada se bavi kamatom, jer kamata predstavlja rat moćnih protiv nejakih:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

„A ako to ne učinite (tj. ako se ne okanite kamate) navješćuje vam se rat od Allaha…“ (Bekara, 279)

2. Kada se bori protiv Allahovih evlija (dobrih i bogobojaznih vjernika), jer to predstavlja rat protiv reformatora

„Ko je neprijatelj mom evliji Ja mu obznanim rat.“ (Buhari)

3. Kada čini širk jer to predstavlja borbu protiv tevhida.

Šejh Abdul Aziz et – Tarifi.

https://www.facebook.com/idrizbilibani.official/

Share.

Comments are closed.