Pitanje>

Es – selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Braća koja žive u jednom naselju su se razišla oko vremena nastupanja iftara i akšam namaza. Mjesto u kojem se nalaze je okruženo brdom, pa tako jedan dio braće iftari kada više ne vide sunce koja zađe iza tog brda iako se njegovi zraci vide na drugoj strani, dok drugi dio braće čeka dok nestane sunčevih zraka sa vrhova brda pa tada iftari. Ko je od ove dvije skupine u pravu?

Odgovor: We alejkum selam we rrahmetullahi we berekatuhu

Postač se pri zalasku sunca nalazi u jednom od dva stanja:

1 Da se nalazi na mjestu gdje može vidjeti zalazak sunca na horizontu, poput toga da se nalazi u pustinji, otvorenom prostoru gdje nema brda i planina, ili se pak nalazi na vrhu nekog brda i planine i tome slično. U ovakvoj situaciji iftariće kada sunce zađe, tj kada nestane sunčevog diska sa vidika bez obzira na crvenilo koje se još uvijek nalazi na nebu. Kaže imam Nevevi, rahimehullahu teala: „U obzir će se uzeti nestanak sunčevog diska u potpunosti, što se očito vidi u pustinji.“ Medžmu’ 3/29

2 Da se nalazi na mjestu gdje nije u stanju da vidi zalazak sunca na horizontu, zbog toga što živi u gradu tako da od zgrada nije u stanju vidjeti sunce, ili se nalazi u dolini, ili u mjestu gdje ima brda i planina zbog kojih nije u stanju vidjeti sunce.

U ovakvoj situaciji neće iftariti kada mu sunce nestane sa vidika, to zbog toga što je sune „zašlo“ od njegovih očiju ali nije još uvijek došlo do zalaska sunca, već su zgrade, brdo i tome slično, sebeb da sunce nestane čovjeku sa vidika. Stoga kaže imam Nevevi govoreći o onima koji žive u naseljenim mjestima „da se u obzir uzima nestanak sunčevik zraka sa zidova i vrhova planina.“ Medžmu, 3/29

Kaže autor djela El Fevakihu ed – devani, Ahmed ibn Ganim, rahimehullah: „Što se tiče riječi autora da je vrijeme akšama onda kada sunce zađe, ovo se odnosi na onoga ko se nalazi na vrhu brda ili na otvorenom prostoru. Što se tiče onoga ko se nalazi iza brda neće se uzeti u obzir nestanak sunca sa vidika, već će uzeti u obzir nastupanje tamnila sa istočne strane. Pa kada se pojavi (tamnilo) to će biti dokaz zalaska sunca.“ Fevakihu ed – devani 1/168.

Ibnu Dekik el ‘Id kaže: „Mjesta se razlikuju, pa ako se čovjek nalazi na mjestu gdje ne može vidjeti zalazak sunčevog diska, onda nije dovoljno to što sunce nestane čovjeku sa vidika. U takvoj situaciji će čovjek uzeti u obzir nastupanje tamnila sa istočne strane.“ Ihkamul ahkam 1/166

I kaže Hattab: „Vrijeme akšama jeste kada zađe sunčev disk u mjestima gdje nema brda i planina. A što se tiče mjesta u kojima ima brda i planina gledaće se ka istočnoj strani, pa kada se pojavi tamnilo to je dokaz da je sunce zašlo.“ Mevahibul Dželil 1/392

Na osnovu pomenutih citata ovih učenjaka shvatamo općenite govore onih učenjaka koji kažu da je vrijeme iftara i akšama onda kada sunce zađe, te da se ovim riječima cilja na viđenje zalaska sunca sa mjesta gdje čovjeka od sunca ne zaklanja brdo, zgrade i tome slično. A da će onaj ko živi u mjestu gdje ga brdo ili nešto drugo zaklanja od sunca uzeti u obzir nestanak sunčevih zraka sa vrhova brda i planina i nastuanje tamnila sa istočne strane.

Kada bi rekli da se čovjek iftari onda kada više ne vidi sunce to bi značilo da se neki ljudi koji zbog brda ne vide sunce već kratko vrijeme nakon ikindije, mogu iftariti i klanjati akšam, što je neispravno.

Šejh Salih el Munedžid je upitan: „Ja studiram u Kini, a grad u kojem živim okružuju brda sa zapadne strane. Muslimani koji žive u ovom gradu se iftare shodno takvimu kojeg uzimaju sa interneta, a ja posmatram sunce i iftarim kada sunce zađe iza brda, kako bi praktikovao sunnet požurivanja iftara i suprostavljanja jevrejima. Da li postupam ispravno? I da li sam obavezan popeti se na visko mjesto srazmjerno brdu i odatle posmatrati sunce?“

Pa je šejh odgovorio: „Znak zalska sunca na osnovu kojeg se iftari postač i nastupa akšamsko vrijeme jeste da suštinski nestane sunčevog diska sa horizonta a ne da nestane iza brda ili zgrade.

Nije ti obaveza da se penješ na brdo ili visoko mjesto već je cilj da sunce zađe u mjestu u kojem se nalaziš, na taj način što će nestati sa horizonta. Međutim činjenica da je nestalo iza brda nije dovoljna da bi rekli kako je nastupio zalazak sunca.“ Skraćeno iz fetve šeje Saliha Munedžida

https://islamqa.info/ar/answers/93148/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1

A Allah najbolje zna.

Prof. Idriz Bilibani

Share.

Comments are closed.