Da li je zadnja džuma koju si klanjao bila u kući?

Da, bila je u kući. Nakon istraživanja ove mesele vidio sam da puno učenjaka, šta više oni su većina, kaže da mesdžid nije uslov za ispravnost džume namaza. Ovaj stav podržavaju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Dato mi je pet stvari koje nisu date ni jednom vjerovjesniku prije mene“, pa je spomenuo: „ i zemlja mi je učinjena mesdžidom, pa koga god čovjeka iz mog ummeta zatekne namaz neka ga klanja.“

Isto tako u hadisu oko kojeg ima malo prigovora je došlo da je Kab ibn Malik, kad god bi klanjao džumu namaz, dovio za Esada ibn Zuraru, pa je upitan o tome te je rekao: „On je prvi koji nas je okupio za džumu prije dolaska Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme u Medinu.“

Tada mesdžid Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, još uvijek nije bio sagrađen, tako da mesdžid nije uslov za ispravnost džume. Stoga sam klanjao džumu kod kuće i ko želi da klanja kod svoje kuće džumu sa svojom familijom, da muezin prouči ezan i da se održi hutba, ne vidim u tome nikakvu prepreku niti znam da postoji neki dokaz koji to zabranjuje.

Šejh Mustafa el Adevi
hps://www.youtube.com/watch?v=F2_IIj8Jfcgtt

Napomena: Šejh Mustafa ne obavezuje klanjanje džume kod kuće u ovakvim uslovima, već kaže: „Ko želi da klanja džumu neka klanja, a ko želi da klanja podne neka klanja.“

Ova mesela, tj mesela klanjanja džume kod kuće, je od novonastalih mesela, jer nije poznato tokom historije da su muslimanima mesdžidi bili zatvoreni i da su bili spriječeni da obavljaju džumu namaz u mesdžidima. Stoga kažemo da ova mesela podliježe idžtihadu, i zbog toga su se savremeni učenjaci razišli. Pa ko smatra da je dozvoljeno klanjati džumu neka klanja ne koreći onoga ko je nje klanjao podne, a ko smatra da se treba klanjati podne neka klanja ne koreći onoga ko klanja džumu. A Allah najbolje zna.

Prof. Idriz Bilibani

https://www.facebook.com/idrizbilibani.official/

Share.

Comments are closed.