Sadekatul fitr je vadžib kod većine islamskih učenjaka. Obaveza je dati sadekatul fitr i za odraslu i za malu osobu a poželjno je dati za dijete koje majka nosi u stomaku. Poželjno je da svaki ćlan familije da sadekatul fitr od svog imetka ukoliko posjeduje imetak poput djece koja rade. A ako bi njihov roditelj dao sadakatul fitr za njih u tome nema nikakve prepreke.

Šejh Abdul Aziz et – Tarifi

Oficialna stranica Prof. Idriz Bilibani – https://www.facebook.com/idrizbilibani.official/

Kome se daje sadekatul fitr – pročitajte ovdje – https://www.stazomislama.com/kome-se-daje-sadaktul-fitr/

Share.

Comments are closed.