Pohvala je fitna, kao što je imetak isto tako fitna. Pohvala skreće čovjeka od istine ka neistini. Srce grabi pohvalu kao što ruka grabi imetak, ali je fitna pohvale veća jer je srce grabi a ne vidi ga niko (za razliku od ruke).

Jedna od stvari koje predstavljaju najveći sebeb da čovjek ne pogodi istinu jeste iščekivanje pohvale ili kuđenje ljudi naspram Allahova zadovoljstva ili srdžbe.

Kad god se u srcu poveća ljubav za pohvalom ljudi opadne ihlas čovjeka.

Stoga kada kažeš istinu ne čekaj da te ljudi hvale kako se ne bi “slomilo” tvoje srce onda kada te kude.

Šejh Abdul Aziz et – Tarifi

Fb/IdrizBilibani.official

Share.

Comments are closed.