Priznavanje i zahvalnost mužu na učinjenom dobru

Gotovo da nema žene vjernice a da joj nije poznat hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg bilježi imam Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Omera, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „O skupino žena udjeljujte sadaku (u rivajetu kod imama Muslim još stoji: ‘I puno donosite istigfar’) jer sam vidio sa ste većina stanovnika vatre“. Jedna žena upita: „A zbog čega to o Allahov Poslaniče“? „Zato što puno proklinjete, i poričete učinjeno dobro. Kada bi nekoj od njih činio dobro čitavo vrijeme pa potom bude vidjela nešto loše rekla bi: Nikada od tebe nisam vidjela hajra.“


Isto tako imam Nesai bilježi od Abdullaha ibn Amra, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah neće pogledati u ženu koja nije zahvalna svome mužu a ona nije neovisna od njega.“
I kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed od Ebu Hurejre, radijellahu anhu: „Kada bih naredio nekome da učini sedždu, naredio bih ženi da učini mužu zbog velikog hakka prava kojeg ima kod nje. I neće žena osjetiti slast imana sve dok ne ispuni pravo svoga muža.“ Vjerodostojnim ga je ocijenio Munziri, šejh Albani kao i šejh Šuajb Arnauti.
Stoga je na vjernici da se boji Allaha i da ispuni emanet koji joj je povjeren, a to je pokornost mužu, ihsan prema njemu i zahvalnost na učinjenom dobru.
Pohvala muža, zahvalnost i lijepa riječ i te kako ostavljaju traga i povećavaju ljubav muža prema ženi.
Žena je stvorenje koje je izloženo grešci i posrtaju u pogledu svojih prava i obaveza prema mužu, ma koliko nastojala da se toga sačuva, pa kakav je tek onda slučaj ako je nemarna u pogledu svojih obaveza prema mužu.
Stoga je najbolji način i metod kojim žena moće nadoknaditi svoju nemarnost i gaflet u pogledu svojih obaveza prema mužu da mu se izvini prilikom greške i vrati njemu kada pogriješi.

Izvinjenje mužu nije poniženje kako to šejtan predstavlja nekim ženama, jer čovjek svojom fitrom voli svoju ženu stoga par riječi izvinjenja i traženja oprosta zbog učinjene greška na muža ostavljaju i te kako veliki trag, i mijenjaju stanje iz srdžbe i ljutnju u zadovoljstvo i ljubav i tada razjareni lav postaje nježno jagnje.
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Nesai od Abdullaha ibn Abbasa: “Vaše žene koje su od stanovnika Denneta jesu: el vedud (umiljata), el velud, (koja rađa), el aud ala zevdžiha (koja se vraća svome mužu i koja kada joj se rasrdi muž uzme ga za ruku i kaže: ‘Neću ništa okusiti sve dok ti ne budeš zadovoljan’.” Šejh Albani je hadis ocijenio dobrim.

Ovaj izraz koji je došao u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuje da su pomenuta svojstva prisutna kod žene u velikoj mjeri. Jer vedud – doslovce prevedeno, znači ona koja je puno umiljata svome mužu, ona kojoj je to česta praksa i običaj a ne ponekad. Isto tako riječ el eud – ona koja se puno vraća svome mužu, kojoj je to česta praksa i običaj a ne ponekad.

Kaže imam Munavi u svom djelu Fejdul Kadir: “Ona koja se okiti ovim svojstvima zaslužuje da bude od stanovnika dženneta a malo je onih koje posjeduju ova svojstva.”

Stoga ne dozvoli sebi cijenjena sestro da budeš lišena svojstva koja te čine od stanovnika Dženneta. Blagostanje na ovom dunjaluku ostvaruješ srećom u bračnom životu dok blagodat na ahiretu ostvaruješ time što ćeš biti od stanovnika Dženneta.

Okiti se ovim svojstvima, budi umiljata i draga svome mužu, rađaj mu djecu i budi el aud ona koja se vraća svome mužu kada pogriješi i uskrati u nekim obavezama prema njemu.

Cijenja sestro to je par riječi koje ćeš izgovoriti, utiči se Allahu od prokletog šejtana i bori se protiv svoje duše koja te navodi na zlo. Bori se protiv oholosti koja obuzme dušu prilikom srdžbe i nesporazuma a potom stavi svoju ruku u ruku svoga muža i tada će se desiti sihr. Da, sihr, ali sihr koji je halal, koji zbližava mužu i ženu i povećava ljubav među njima.

I nastoj da tako radiš kod svake srdžbe i svakog nesporazuma, jer rješenje je u tvojoj ruci. Muškarac je po prirodi takav da ima neki svoj ponos i mnogo će se teže izvinuti i zatražiti halal nego žena. Ali kada pametna i čestita žena dođe svom mužu čak i onda kada njen muž griješi te mu se izvini i zatraži oprosta onda čovjek, ako u njemu ima hajra i bude posjedovao lijep ahlak, onda i on zatraži halala od svoje žene I kaže: Halali mi I ja sam pogriješio, te tako nestaje razilaženje i vraća se ljubav i sloga.
Budi svejsna cijenjena sestro da srećna kuća nije kuća u kojoj nema problema, već ona koja zna kako i na koji način riješiti problem i prevazići poteškoće.

Prof. Idriz Bilibani

Share.

Comments are closed.