Umjerenost je jedna od najdelikatnijih odlika ovog ummeta. U tom smislu, Uzvišeni kaže:

“Eto, tako smo vas učinili ummetom s mjerom.” (El-Bekare 143)

Među plodovima istikameta je i da on ima funkciju pomaganja u spoznaji obaveza i prava, ne ostavljajući prostora šejtanu za unošenje ekstremnosti, pretjeranosti te krutosti prakticiranja vjere ili zastranjivanju, manjkavosti, suhoparnosti u činjenju ibadeta. Mnogi su zapali u takvo stanje.

Uzvišeni Gospodar u suri El-Fatiha kaže:

“Uputi nas na pravi put”. (El-Fatiha 6)

Kaže Allah, dž.š.:

I ovo je moj Pravi put, pa ga slijedite, nikako ne slijedite puteve kako bi zastranili sa Njegova puta” (El-En´am, 153)

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem:

“Čuvajte se pretjerivanja u vjeri. Pretjeranost je uništila one prije vas”.

(Prenose Ahmed, En-Nesai, Ibn Hibban. Sahihu-l-Dzamia. 2.680)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko ostupi od mog sunneta, ne pripada meni”.(Buhari i Muslim)

Rekao je Šejh Salih el-Fevzan, Allah ga sačuvao: “Istikamet, ustrajnost, znači umjerenost između pretjerivanja i zastranjivanja te između olahkog i ekstremnog pridržavanja.

To je put ustrajnosti u Allahovoj vjeri. Mjera između ekstremizma, pretjeranosti, i olahkog, neozbiljnog, odnosa prema vrijednostima u vjere.

Ko svojom žestinom u prakticiranju vjere misli da tako slijedi Allaha i Njegovog Poslanika, otišao je u krajnost kao i onaj ko olahko prihvata obaveze i minimizira njihov značaj.

Ko skrene s pravca bilo ekstremizmom ili minimizmom (umanjuje značaj prakticiranja vjere), odstupa od Allahovog šerijata, koji ne dopusta krajnosti, nego odredjuje sve s mjerom.

Slobodno možemo reci da je istikamet središnja mjera izmedu ekstremizma i minimizma u prakticiranju i poimanju islamskih vrijednosti.” (Pogledaj temu “Istikamet”, šejh Salih el-Fevzani 9,8)

Ustrajnost u islamu
Musned El-Kahtani

 

Share.

Comments are closed.