U pogledu vožnje žene sa čovjekom koji joj nije mahrem,postoje dvije mogućnosti:

Prva: Da se vozi sama sa njim.

U ovom slučaju se radi o zabranjenom osamljivanju koje je Allahov Poslanik, sallalahu ´alejhi ve sellem., zabranio riječima:

“Ne osami se čovjek sa ženom (kojoj nije mahrem), a da šejtan ne bude treći u njihovom društvu.” (1)

Druga: Da se sa njom, uz tog muškarca, vozi još i grupa žena.

Ovakva vožnja je dozvoljena uz dva uvjeta:

1- da vozač bude povjerljiva osoba,
2- da se ne radi o dalekom putovanju, nego da to bude kratka relacija unutar jednog grada. U slučaju da se radi o dužem putovanju, njoj je zabranjeno da kreće na put bez čovjeka koji joj je mahrem i to zbog riječi Allahovog Poslanika, sallalahu ´alejhi ve sellem:

“Ženi nije dozvoljeno da krene na put čija je dužina putovanja jedna noć, izuzev da u njenoj pratnji bude čovjek koji joj je mahrem!” (2)

Oslanjajući se na već izloženo dolazimo do zaključka da je ženi dozvoljeno da putuje sa mužem njene sestre uz prisustvo sestre, a, isto tako, dozvoljeno joj je putovanje sa djeverom, uz prisustvo svekrve. Ovo vrijedi sve dotle dok se bude sigurno od iskušenja i fitne.

1- Ahmed u Musnedu i Tirmizi u Sunenu, hadis br. 209 1 ., a on se nalazi i u Sahihu-l-džami’u , hadis br. 2546.
2- Buhari u Sahihu, hadis br. l 088., i Muslim u Sahihu, hadis br. l 339. Tekst hadisa
je Muslimov.

Muhammed Salih El-Munedždžid
Fetve – ahlak, odgoj i društveni problemi
str: 154

Share.

Comments are closed.