Iman (vjerovanje) se sastoji od riječi i djela. Pa ko dođe sa riječima a ostavi djela, time je porekao svoje riječi i izašao iz okrilja imana. Allah ne prima riječi osim sa djelima, niti prima djela bez riječi.

Pa ko tvrdi da onda kada priznaje obaveznost farzova ali ih ne izvršava i priznaje zabranjest grijeha ali ih pored toga čini i ne koloni ih se… ko pored toga tvrdi da je vjernik takav poriče Allahovu Knjigu i ono sa čim je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov primjer jeste poput primjera munafika o kojima Uzvišeni kaže

قَالُواْ آمَنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ

“I govore svojim ustima: ‘Mi vjerujemo’, a srca njihova nisu povjerovala.” Maide, 41

ibn Betta el Akberi, jedan od velikih imama i učenjaka ehlu sunneta. El Ibane 2/795.

Prof. Idriz Bilibani

Share.

Comments are closed.