Proširenost zuluma i ostavljanje mazluma (onome kome je učinjena nepravda) na cjedilu

Allahova Knjiga, kao i sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obiluje mnoštvom tekstova koji zabranjuju zulum i upozoravaju na žestoku kaznu koju je Allah pripremio zulumćarima.

Takođe, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je u nekoliko hadisa podstakao da pomognemo mazluma i upozorio da se isti (mazlum) ne smije ostaviti na cjedilu. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Musliman je muslimanu brat, neće mu činiti nepravdu, niti ga ostavljati na cjedilu.“ Muslim

Isto tako kaže, sallallahu alejhi ve sellem: „Pomozi svoga brata bio on zalim (onaj koji čini zulum) ili mazlum.“ Neki čovjek tada reče: „Allahov Poslaniče, pomoći ću ga kada je mazlum, ali kako da ga pomognem kada je zalim“? „Spriječićeš ga od činjenja zuluma, na taj način si ga pomogao.“ Buhari

Šta više Allah Poslanik, sallallau alejhi ve sellem je pohvalio savez nevjernika od kurejšija koji je sklopljen s ciljem spriječavanja zuluma. Kurejšijska plemena su se okupila u kući Abdullaha ibn Džudana te su se dogovorili i obavezali da neće ostaviti mazluma u Meki a da ga neće pomoći i vratiti mu njegovo pravo. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o tom savezu koji je poznat kao savez namirisanih (el mutajjebin): „Prisustvovao sam savezu el mutajjebin sa svojim amidžama dok sam bio mladić, i ne bih volio da mi je u zamjenu za njega dato stado crvenih deva.“ Hadis bilježi imam Ahmed.

Kada ovo plemito svojstvo, pomaganje mazluma, nestane iz života ljudi, a zulum se proširi, onda je to nagovještaj skore kazne od Uzvišenog Allaha. Na to ukazuje hadis kojeg nam prenosi Ebu Bekr, radijellahu anhu, a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada ljudi vide zulumćara pa ga ne uzmu za ruke (tj ne spriječe ga od zuluma) tada se približila kazna kojom će Allah sve kazniti.“ Hadis bilježi Tirmizi a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

Kaže šejh Abdul Aziz et – Tarifi: „Opšta kazna se ne spušta na jednu državu osim kada se proširi zulum a opadne islah (popravljanje stanja, spriječavanje zuluma). Kaže Uzvišeni:

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

‘A Gospodar tvoj neće nepravedno uništiti naselja onda kada su njegovi stanovnici muslihun (kada popravljaju stanje, naređuju na dobro i odvraćaju od zla)’.
Allahova kazna se ne spušta samo na one koji čine zulum i prave nered već i one koji to prešutkuju, jer je u hadisu došlo: ‘Kada ljudi vide zulumćara pa ga ne uzmu za ruke (tj ne spriječe ga od zuluma) tada se približila kazna kojom će Allah sve kazniti’.“

 

 

 

Share.

Comments are closed.