Browsing: Akida

Islam. Akida – vjerovanje muslimana. Tekstovi iz islamske akide.

 El-Hulejmi, Allah mu se smilovao, je rekao: Mehabbetullah (ljubav prema Allahu) je izraz koji obuhvata…