Zadovoljstvo Allahom kao Gospodarom

0

Bilježi imam Muslim u svom “Sahihu” od El-Abasa bin Abdulmutaliba radijellahu ‘anhu da je Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi ve sellem rakao:…

Leptir

0

Draga moja, puno mi nedostaješ i volim te u ime Allaha.

Stanovnici pećine

0

Kaže Uzvišeni Allah (u prijevodu značenja) o stanovnicima pećine: (9)”Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena…