Djela imana

0

Uzvišeni Allah kaže: “Eto, to je Džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili” (El-A'raf, 43) Preistpitaj…

Djela imana

0

Uzvišeni Allah kaže: “Eto, to je Džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili” (El-A'raf, 43) Preistpitaj…

Leptir

0

Draga moja, puno mi nedostaješ i volim te u ime Allaha.

Stanovnici pećine

0

Kaže Uzvišeni Allah (u prijevodu značenja) o stanovnicima pećine: (9)”Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena…

Propisi o Bajramu

0

Ramazanski bajram i Kurban-bajram su kao vadžib pritvrđeni sunneti. Uzvišeni Allah ih je zapovijedio riječima: ”Mi smo ti, uistinu, mnogo…

Propisi o Bajramu

0

Ramazanski bajram i Kurban-bajram su kao vadžib pritvrđeni sunneti. Uzvišeni Allah ih je zapovijedio riječima: ”Mi smo ti, uistinu, mnogo…